Skladnost Einhell – naš občutek odgovornosti

Korporacijsko kulturo v Einhell Croatia d.o.o. zaznamujejo jasna odgovornost, medsebojno spoštovanje in zaupanje. Zakonito in etično ravnanje je sestavni del našega poslovanja in pomemben pogoj za trajnostno zagotavljanje poslovne uspešnosti. Naš glavni cilj je, da se izognemo tveganjem, ki škodujejo zaupanju naših strank, delničarjev, poslovnih partnerjev in javnosti v Einhell Croatia d.o.o..

Postopek za prijavitelje »žvižgače«

Vsi zaposleni lahko vsa morebitna vprašanja naslovijo na svoje vodje in na ustrezne oddelke pri Einhell Croatia d.o.o., zlasti na pravni oddelek in revizijski oddelek podjetja.

Prav tako je na voljo vsem zaposlenim, strankam, dobaviteljem in drugim zunanjim partnerjem Einhell oddelek za skladnost kot referenčna točka za vsa vprašanja, povezana s skladnostjo. Enako velja, če so ugotovljene slabosti ali druge okoliščine, ki lahko privedejo do kršitev zakona. Einhell Croatia d.o.o. zagotavlja, da bodo vsa prejeta povpraševanja in poročila obravnavana zaupno in ne bo poskušala identificirati osebe, ki je podala prijavo. To ne velja za žaljiva ali lažna poročila.

Einhell oddelek za skladnost je na voljo v Slovenščina in Angleščina:

E-pošta: compliance@einhell.com